<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 sierpnia 2019

5 sierpnia 2019

W poniedziałek 5 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 039 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), małopolskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie31015,2%
małopolskie22611,1%
wielkopolskie22110,8%
śląskie21510,5%
dolnośląskie1979,7%
łódzkie1276,2%
pomorskie1155,6%
lubelskie984,8%
kujawsko-pomorskie904,4%
zachodniopomorskie864,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)49824,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)28113,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)25712,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1738,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1577,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)1386,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1004,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)994,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)814,0%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)512,5%
Pozostałe20410,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 249 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,4% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (4,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1105,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1035,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)894,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)814,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)532,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)532,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)512,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)492,4%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)492,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)482,4%
Pozostałe1 35366,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 87091,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1025,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym241,2%
spółki komandytowe140,7%
fundacje70,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS70,3%
stowarzyszenia30,1%
spółki jawne20,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS20,1%
związki zawodowe20,1%
Pozostałe60,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,6% ogółu), własność zagraniczna (1,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 86891,6%
własność zagraniczna311,5%
własność prywatna krajowa pozostała170,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
Pozostałe1215,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.