<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 sierpnia 2019

5 sierpnia 2019

W poniedziałek 5 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 105 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie32315,3%
małopolskie23711,3%
wielkopolskie22210,5%
śląskie22010,5%
dolnośląskie2039,6%
łódzkie1296,1%
pomorskie1215,7%
lubelskie1004,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)50924,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)28713,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26112,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1798,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1657,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)1416,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1075,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1014,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)854,0%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)532,5%
Pozostałe21710,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 254 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (4,3% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1115,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1065,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )904,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )823,9%
Transport drogowy towarów (PKD )562,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )532,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )522,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )512,4%
Działalność prawnicza (PKD )492,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )482,3%
Pozostałe1 40766,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,5% ogółu), własność zagraniczna (1,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 92691,5%
własność zagraniczna321,5%
własność prywatna krajowa pozostała271,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
Pozostałe1185,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.