<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 października 2019

5 października 2019

W sobotę 5 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 125 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,2% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz pomorskie (7,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie3931,2%
śląskie1411,2%
pomorskie97,2%
wielkopolskie86,4%
łódzkie86,4%
dolnośląskie86,4%
kujawsko-pomorskie75,6%
lubelskie75,6%
małopolskie64,8%
podkarpackie54,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 5 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,2% ogółu), budownictwo (16,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2419,2%
Budownictwo (PKD F)2116,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1310,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)129,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)108,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)97,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)75,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)75,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)64,8%
Edukacja (PKD P)54,0%
Pozostałe118,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 74 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,2% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)86,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)54,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)43,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)43,2%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)43,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)32,4%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)32,4%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)32,4%
Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)32,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)32,4%
Pozostałe8568,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 5 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,6% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (4,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą11793,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym54,0%
wspólnoty mieszkaniowe21,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 5 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,6% ogółu), własność zagraniczna (1,6% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12297,6%
własność zagraniczna21,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.