<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 marca 2023

5 marca 2023

W niedzielę 5 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 75 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), pomorskie (14,7% ogółu) oraz śląskie (13,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Informacja i komunikacja (18,7% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,3% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu).

Informacja i komunikacja (PKD J)1418,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1317,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1216,0%
Budownictwo (PKD F)68,0%
Edukacja (PKD P)68,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)45,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)45,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)34,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)34,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)22,7%
Pozostałe810,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 47 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (9,3% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (9,3% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (8,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,3% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (1,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 5 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7093,3%
własność zagraniczna56,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji