<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 maja 2024

5 maja 2024

W niedzielę 5 maja 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 147 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,8% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz pomorskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu), Budownictwo (14,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2819,0%
Budownictwo (PKD F)2114,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1912,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1711,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)128,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)96,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)96,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)85,4%
Edukacja (PKD P)85,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)53,4%
Pozostałe117,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 71 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,8% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (5,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,6% ogółu), bez szczególnej formy prawnej (1,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,7% ogółu), własność zagraniczna (13,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12383,7%
własność zagraniczna2013,6%
własność prywatna krajowa pozostała42,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji