<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 maja 2022

5 maja 2022

W czwartek 5 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 404 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz małopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 5 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)30421,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24917,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15010,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1248,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1158,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)856,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)745,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)725,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)423,0%
Edukacja (PKD P)412,9%
Pozostałe14810,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 235 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 5 maja 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,5% ogółu) oraz fundacje (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 5 maja 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,3% ogółu), własność zagraniczna (4,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 16983,3%
własność zagraniczna624,4%
własność prywatna krajowa pozostała181,3%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe15010,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji