<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 maja 2019

5 maja 2019

W niedzielę 5 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 88 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz dolnośląskie (11,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1719,3%
śląskie1011,4%
dolnośląskie1011,4%
wielkopolskie89,1%
małopolskie78,0%
warmińsko-mazurskie78,0%
pomorskie55,7%
łódzkie55,7%
kujawsko-pomorskie55,7%
zachodniopomorskie55,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,0% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,0% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2225,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1517,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)910,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)78,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)66,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)66,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)66,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)55,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)33,4%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)33,4%
Pozostałe66,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 58 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,0% ogółu), działalność agencji reklamowych (6,8% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (4,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)78,0%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)66,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)44,5%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)33,4%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)33,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)22,3%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)22,3%
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)22,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)22,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)22,3%
Pozostałe5562,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,7% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8697,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym11,1%
wspólnoty mieszkaniowe11,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 5 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8495,5%
własność zagraniczna44,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.