<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 lutego 2024

5 lutego 2024

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 201 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,4% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (37,3% ogółu), Budownictwo (13,9% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10,7% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 19437,3%
Budownictwo (PKD F)44413,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)34210,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2237,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1595,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)1554,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1534,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1394,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1013,2%
Edukacja (PKD P)752,3%
Pozostałe2166,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 256 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (32,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 lutego 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,4% ogółu), bez szczególnej formy prawnej (32,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 lutego 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (50,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (33,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (7,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 61350,4%
własność prywatna krajowa pozostała1 06933,4%
własność zagraniczna2447,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe2718,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji