<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 lutego 2020

5 lutego 2020

W środę 5 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 126 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 5 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21819,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)20017,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13011,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)847,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)696,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)686,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)635,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)524,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)474,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)454,0%
Pozostałe15013,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 229 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 5 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 5 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,8% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych85375,8%
własność zagraniczna252,2%
własność prywatna krajowa pozostała151,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe23120,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.