<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 listopada 2022

5 listopada 2022

W sobotę 5 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 196 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,6% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz pomorskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 5 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)3819,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3316,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)178,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)147,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)147,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)136,6%
Edukacja (PKD P)136,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)126,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)126,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)84,1%
Pozostałe2211,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 90 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,1% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 5 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,4% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (4,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 5 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,8% ogółu), własność zagraniczna (9,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych17488,8%
własność zagraniczna199,7%
własność prywatna krajowa pozostała10,5%
Pozostałe21,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji