<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 listopada 2020

5 listopada 2020

W czwartek 5 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 025 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), wielkopolskie (12,3% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 5 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,6% ogółu), Budownictwo (18,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21120,6%
Budownictwo (PKD F)19418,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10810,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)939,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)565,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)555,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)545,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)454,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)424,1%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)414,0%
Pozostałe12612,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 214 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 5 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 5 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,0% ogółu), własność zagraniczna (2,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych83081,0%
własność zagraniczna282,7%
własność prywatna krajowa pozostała202,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe13913,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.