<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 listopada 2019

5 listopada 2019

We wtorek 5 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 565 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), małopolskie (10,4% ogółu) oraz dolnośląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 5 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)34121,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24315,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)20012,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1318,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1207,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)724,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)714,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)664,2%
Edukacja (PKD P)654,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)634,0%
Pozostałe19312,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 242 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 5 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 5 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 36086,9%
własność prywatna krajowa pozostała603,8%
własność zagraniczna372,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,2%
własność samorządowa20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe805,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.