<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 lipca 2021

5 lipca 2021

W poniedziałek 5 lipca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 328 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), małopolskie (12,3% ogółu) oraz śląskie (11,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie37115,9%
małopolskie28612,3%
śląskie26511,4%
wielkopolskie2229,5%
dolnośląskie2028,7%
pomorskie1898,1%
łódzkie1255,4%
lubelskie1064,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 lipca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)53322,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)35515,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26611,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)2129,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1697,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1627,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1245,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1175,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1074,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)813,5%
Pozostałe2028,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 263 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 lipca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 5 lipca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,6% ogółu), własność zagraniczna (2,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 20394,6%
własność zagraniczna552,4%
własność prywatna krajowa pozostała60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe622,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.