<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 września 2023

4 września 2023

W poniedziałek 4 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 545 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (13,4% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)82418,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)60913,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)55712,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)4209,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3557,8%
Edukacja (PKD P)3437,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3267,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2675,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2575,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2184,8%
Pozostałe3698,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 301 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,9% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,3% ogółu), własność zagraniczna (8,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 92386,3%
własność zagraniczna4068,9%
własność prywatna krajowa pozostała380,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe1733,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji