<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 września 2022

4 września 2022

W niedzielę 4 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 86 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (15,1% ogółu), mazowieckie (15,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 4 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,3% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,8% ogółu) oraz Edukacja (12,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2023,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1112,8%
Edukacja (PKD P)1112,8%
Budownictwo (PKD F)1011,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)89,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)67,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)67,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)55,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)44,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22,3%
Pozostałe33,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 44 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (10,5% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (7,0% ogółu) oraz Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (5,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 4 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 4 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8396,5%
własność zagraniczna33,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji