<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 stycznia 2021

4 stycznia 2021

W poniedziałek 4 stycznia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 056 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), małopolskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 stycznia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,4% ogółu), Informacja i komunikacja (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)92918,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)75414,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)73814,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)71914,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3727,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3346,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2645,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2364,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2274,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)1402,8%
Pozostałe3436,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 326 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (11,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 stycznia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 stycznia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,0% ogółu), własność zagraniczna (1,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 85296,0%
własność zagraniczna631,2%
własność prywatna krajowa pozostała280,6%
własność samorządowa40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Pozostałe1082,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.