<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 sierpnia 2019

4 sierpnia 2019

W niedzielę 4 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 36 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,8% ogółu), pomorskie (13,9% ogółu) oraz małopolskie (8,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1027,8%
pomorskie513,9%
małopolskie38,3%
wielkopolskie38,3%
śląskie38,3%
lubuskie25,6%
łódzkie25,6%
lubelskie25,6%
podkarpackie12,8%
opolskie12,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 4 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,1% ogółu) oraz informacja i komunikacja (11,1% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)513,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)411,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)411,1%
Budownictwo (PKD F)38,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)38,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)38,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)38,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,6%
Edukacja (PKD P)25,6%
Pozostałe513,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 31 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (5,6% ogółu), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (5,6% ogółu) oraz pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,6% ogółu).

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)25,6%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)25,6%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)25,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)25,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)25,6%
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)12,8%
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)12,8%
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)12,8%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)12,8%
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)12,8%
Pozostałe2158,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 4 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3597,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym12,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 4 sierpnia 2019 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.