<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 sierpnia 2019

4 sierpnia 2019

W niedzielę 4 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 38 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,9% ogółu), pomorskie (13,2% ogółu) oraz małopolskie (7,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 4 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)513,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)513,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)410,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)410,5%
Budownictwo (PKD F)37,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)37,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)37,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,3%
Edukacja (PKD P)25,3%
Pozostałe513,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 32 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (7,9% ogółu), Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (5,3% ogółu) oraz Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 4 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 4 sierpnia 2019 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych38100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.