<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 października 2021

4 października 2021

W poniedziałek 4 października 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 780 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 października 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)73919,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)54014,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)47412,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)44011,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2727,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2697,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2406,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1874,9%
Edukacja (PKD P)1734,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1504,0%
Pozostałe2967,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 284 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 października 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 października 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,7% ogółu), własność zagraniczna (2,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 42990,7%
własność zagraniczna872,3%
własność prywatna krajowa pozostała170,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe2446,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji