<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 października 2019

4 października 2019

W piątek 4 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 101 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), wielkopolskie (12,1% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 4 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23121,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16214,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12111,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1019,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)736,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)726,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)534,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)524,7%
Edukacja (PKD P)494,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)454,1%
Pozostałe14212,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 207 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,4% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )484,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )454,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )423,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )403,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )353,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )292,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )282,5%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD )252,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )242,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )232,1%
Pozostałe76269,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 4 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 4 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych91483,0%
własność prywatna krajowa pozostała706,4%
własność zagraniczna322,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,5%
własność państwowych osób prawnych30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe676,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.