<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 maja 2024

4 maja 2024

W sobotę 4 maja 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 197 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 4 maja 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)3919,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3919,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2613,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)199,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)136,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)136,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)126,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)105,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)84,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)63,0%
Pozostałe126,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 82 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,6% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 4 maja 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 4 maja 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18593,9%
własność zagraniczna126,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji