<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 maja 2022

4 maja 2022

W środę 4 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 913 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,1% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz dolnośląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 4 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)62221,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)45015,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)36112,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)31010,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2719,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2197,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1394,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1264,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)883,0%
Edukacja (PKD P)802,7%
Pozostałe2478,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 269 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 4 maja 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 4 maja 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,0% ogółu), własność zagraniczna (4,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 62190,0%
własność zagraniczna1234,2%
własność prywatna krajowa pozostała301,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe1344,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji