<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 maja 2021

4 maja 2021

We wtorek 4 maja 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 542 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie72015,9%
śląskie47410,4%
małopolskie47210,4%
wielkopolskie45710,1%
dolnośląskie4179,2%
pomorskie3086,8%
łódzkie2826,2%
podkarpackie2405,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 4 maja 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)91520,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)78117,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)56512,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)52311,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3136,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2796,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2525,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2395,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2164,8%
Edukacja (PKD P)1152,5%
Pozostałe3447,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 289 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 4 maja 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 4 maja 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,3% ogółu), własność zagraniczna (1,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 46498,3%
własność zagraniczna671,5%
własność prywatna krajowa pozostała60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe30,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.