<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 maja 2020

4 maja 2020

W poniedziałek 4 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 394 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,5% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)56523,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)44218,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)29812,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26611,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1656,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1646,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)984,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)833,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)753,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)552,3%
Pozostałe1837,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 270 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,1% ogółu), własność zagraniczna (1,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 25294,1%
własność zagraniczna271,1%
własność prywatna krajowa pozostała90,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe994,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.