<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 maja 2019

4 maja 2019

W sobotę 4 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 200 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), łódzkie (14,0% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5025,0%
łódzkie2814,0%
śląskie2110,5%
pomorskie2010,0%
małopolskie199,5%
dolnośląskie126,0%
podkarpackie105,0%
wielkopolskie105,0%
zachodniopomorskie73,5%
świętokrzyskie63,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 4 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,0% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5125,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3618,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2412,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)147,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)136,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)115,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)94,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)94,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)84,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)84,0%
Pozostałe178,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 94 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10,0% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,0% ogółu) oraz posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (3,5% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2010,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)168,0%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)73,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)63,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)52,5%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)52,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)52,5%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)42,0%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)42,0%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)42,0%
Pozostałe12462,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 4 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą19698,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym42,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 4 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych19798,5%
własność zagraniczna31,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.