<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 lutego 2024

4 lutego 2024

W niedzielę 4 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 87 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,8% ogółu), pomorskie (18,4% ogółu) oraz śląskie (8,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 4 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,1% ogółu), Budownictwo (12,6% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,6% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1416,1%
Budownictwo (PKD F)1112,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1112,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1011,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)910,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)78,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)78,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)55,7%
Edukacja (PKD P)44,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)33,4%
Pozostałe66,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 45 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (10,3% ogółu), Transport drogowy towarów (9,2% ogółu) oraz Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )910,3%
Transport drogowy towarów (PKD )89,2%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )55,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )55,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )44,6%
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD )44,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )44,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )33,4%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )22,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )22,3%
Pozostałe4147,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 4 lutego 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,4% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 4 lutego 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,8% ogółu), własność zagraniczna (12,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7282,8%
własność zagraniczna1112,6%
własność prywatna krajowa pozostała11,1%
Pozostałe33,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji