<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 lutego 2021

4 lutego 2021

W czwartek 4 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 919 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 4 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20021,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15717,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10311,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)677,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)616,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)566,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)434,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)394,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)363,9%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)323,5%
Pozostałe12513,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 191 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (5,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 4 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,2% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 4 lutego 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych65070,7%
własność prywatna krajowa pozostała222,4%
własność zagraniczna131,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe23325,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.