<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 listopada 2023

4 listopada 2023

W sobotę 4 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 150 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (32,7% ogółu), śląskie (9,3% ogółu) oraz pomorskie (8,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 4 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,3% ogółu), Budownictwo (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2919,3%
Budownictwo (PKD F)2315,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1711,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1711,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)117,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)96,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)74,7%
Edukacja (PKD P)74,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)74,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)64,0%
Pozostałe1711,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 78 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,0% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 4 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,7% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,7% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 4 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14194,0%
własność zagraniczna96,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji