<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 4 lipca 2024

4 lipca 2024

W czwartek 4 lipca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 034 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz pomorskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 4 lipca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20720,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13613,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13012,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)817,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)807,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)807,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)676,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)565,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)494,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)323,1%
Pozostałe11611,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 215 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu), Transport drogowy towarów (4,2% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )525,0%
Transport drogowy towarów (PKD )434,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )434,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )424,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )414,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )333,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )272,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )222,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )212,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )212,0%
Pozostałe68966,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 4 lipca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 4 lipca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,7% ogółu), własność zagraniczna (6,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych74171,7%
własność zagraniczna646,2%
własność prywatna krajowa pozostała333,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe19318,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji