<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 stycznia 2024

31 stycznia 2024

W środę 31 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 599 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), śląskie (12,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 31 stycznia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (38,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,2% ogółu) oraz Budownictwo (9,7% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)23238,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7312,2%
Budownictwo (PKD F)589,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)467,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)376,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)284,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)203,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)193,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)162,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)122,0%
Pozostałe589,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 138 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (33,9% ogółu), Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (3,2% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (2,7% ogółu).

Działalność organizacji politycznych (PKD )20333,9%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )193,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )162,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )162,7%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )142,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )111,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )111,8%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD )91,5%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )91,5%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )81,3%
Pozostałe28347,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 31 stycznia 2024 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,1% ogółu), bez szczególnej formy prawnej (34,1% ogółu) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (13,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 31 stycznia 2024 r. to własność prywatna krajowa pozostała (38,6% ogółu), własność krajowych osób fizycznych (23,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność prywatna krajowa pozostała23138,6%
własność krajowych osób fizycznych14123,5%
własność zagraniczna101,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Pozostałe20634,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji