<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 stycznia 2020

31 stycznia 2020

W piątek 31 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 346 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,6% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,9% ogółu), Budownictwo (12,7% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,6% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4813,9%
Budownictwo (PKD F)4412,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4011,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)308,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)277,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)216,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)216,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)195,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)164,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)164,6%
Pozostałe6418,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 134 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,6% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,0% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 stycznia 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (48,3% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (28,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (8,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 31 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (35,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12135,0%
własność prywatna krajowa pozostała185,2%
własność zagraniczna30,9%
własność samorządowa20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,6%
Pozostałe20057,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.