<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 353 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6518,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5114,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4312,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)318,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)308,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)205,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)205,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)195,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)123,4%
Edukacja (PKD P)123,4%
Pozostałe5014,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 135 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,8% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,5% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (4,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (47,6% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (32,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (7,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (45,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16245,9%
własność prywatna krajowa pozostała257,1%
własność zagraniczna92,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej92,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych41,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,3%
własność samorządowa10,3%
Pozostałe14039,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.