<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 sierpnia 2019

31 sierpnia 2019

W sobotę 31 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 36 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (41,7% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz dolnośląskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 31 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,0% ogółu), Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)925,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)616,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)411,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)38,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25,6%
Budownictwo (PKD F)25,6%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)25,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)25,6%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)25,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)25,6%
Pozostałe25,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 27 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (8,3% ogółu), Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (8,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (8,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 31 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,0% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (19,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (5,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 31 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (11,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3288,9%
własność prywatna krajowa pozostała411,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.