<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 sierpnia 2019

31 sierpnia 2019

W sobotę 31 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (40,0% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1240,0%
wielkopolskie310,0%
śląskie310,0%
dolnośląskie310,0%
łódzkie26,7%
opolskie13,3%
pomorskie13,3%
lubuskie13,3%
świętokrzyskie13,3%
lubelskie13,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 31 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,3% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,3% ogółu) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)723,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)413,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)310,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26,7%
Budownictwo (PKD F)26,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)26,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)26,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)26,7%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)26,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)26,7%
Pozostałe26,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 25 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (10,0% ogółu), sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (6,7% ogółu) oraz działalność agencji reklamowych (6,7% ogółu).

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)310,0%
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)26,7%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)26,7%
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z)26,7%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)13,3%
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)13,3%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)13,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)13,3%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)13,3%
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)13,3%
Pozostałe1550,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 31 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (13,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2583,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym413,3%
wspólnoty mieszkaniowe13,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 31 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (10,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2790,0%
własność prywatna krajowa pozostała310,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.