<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 października 2019

31 października 2019

W czwartek 31 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 417 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,7% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 31 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu), Budownictwo (13,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6515,6%
Budownictwo (PKD F)5713,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5412,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)409,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)327,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)317,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)225,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)215,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)194,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)153,6%
Pozostałe6114,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 146 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (7,0% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,6% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 31 października 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,7% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (25,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 31 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (54,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (14,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22954,9%
własność prywatna krajowa pozostała6014,4%
własność zagraniczna184,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych122,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe9021,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.