<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 października 2019

31 października 2019

W czwartek 31 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 388 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,4% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 31 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,9% ogółu) oraz Budownictwo (10,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6015,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5413,9%
Budownictwo (PKD F)4110,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)328,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)318,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)307,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)287,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)205,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)194,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)184,6%
Pozostałe5514,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 138 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,2% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7% ogółu) oraz Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 31 października 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,0% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (22,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 31 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (25,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9725,0%
własność prywatna krajowa pozostała194,9%
własność zagraniczna20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
Pozostałe26869,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.