<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 marca 2019

31 marca 2019

W niedzielę 31 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 20 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (15,0% ogółu), łódzkie (15,0% ogółu) oraz wielkopolskie (15,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

małopolskie315,0%
łódzkie315,0%
wielkopolskie315,0%
mazowieckie315,0%
śląskie315,0%
kujawsko-pomorskie210,0%
zachodniopomorskie15,0%
lubuskie15,0%
warmińsko-mazurskie15,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 9 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 31 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30,0% ogółu), budownictwo (15,0% ogółu) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (15,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)630,0%
Budownictwo (PKD F)315,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)315,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)210,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)210,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)15,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)15,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 19 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (10,0% ogółu), pozostałe badania i analizy techniczne (5,0% ogółu) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (5,0% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)210,0%
Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)15,0%
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)15,0%
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)15,0%
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)15,0%
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)15,0%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)15,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)15,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)15,0%
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z)15,0%
Pozostałe945,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 31 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,0% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (5,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (5,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1890,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym15,0%
wspólnoty mieszkaniowe15,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 31 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,0% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (5,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1995,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych15,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.