<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 lipca 2020

31 lipca 2020

W piątek 31 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 340 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,1% ogółu), dolnośląskie (11,2% ogółu) oraz łódzkie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (14,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)4814,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4814,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3610,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)267,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)257,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)247,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)236,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)226,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)185,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)175,0%
Pozostałe5315,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 134 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,1% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,8% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 lipca 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,7% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (23,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (7,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 31 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (33,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11433,5%
własność prywatna krajowa pozostała226,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,3%
własność zagraniczna10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
Pozostałe19858,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.