<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 lipca 2019

31 lipca 2019

W środę 31 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 344 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), dolnośląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 31 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,1% ogółu) oraz Budownictwo (11,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5315,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4513,1%
Budownictwo (PKD F)4111,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)277,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)267,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)216,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)205,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)195,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)154,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)133,8%
Pozostałe6418,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 133 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,1% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,1% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 31 lipca 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (47,1% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (31,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 31 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (34,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12034,9%
własność prywatna krajowa pozostała174,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,9%
własność zagraniczna20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,3%
Pozostałe20058,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.