<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 grudnia 2021

31 grudnia 2021

W piątek 31 grudnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 579 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,2% ogółu), pomorskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 grudnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,5% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (10,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10718,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7312,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)5910,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)539,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)488,3%
Budownictwo (PKD F)457,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)325,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)295,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)274,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)264,5%
Pozostałe8013,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 175 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (6,6% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,3% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 31 grudnia 2021 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (47,0% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (44,4% ogółu) oraz fundacje (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 31 grudnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (56,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność samorządowa (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych32756,5%
własność prywatna krajowa pozostała162,8%
własność samorządowa30,5%
własność zagraniczna20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe23039,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji