<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 grudnia 2020

31 grudnia 2020

W czwartek 31 grudnia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 362 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,8% ogółu), małopolskie (11,0% ogółu) oraz dolnośląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 31 grudnia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,8% ogółu) oraz Budownictwo (10,8% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7119,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6818,8%
Budownictwo (PKD F)3910,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)287,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)256,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)256,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)185,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)154,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)133,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)113,0%
Pozostałe4913,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 137 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (8,8% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,3% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 31 grudnia 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (55,5% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (29,3% ogółu) oraz spółki jawne (3,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 31 grudnia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (38,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,8% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych13938,4%
własność prywatna krajowa pozostała215,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,8%
własność zagraniczna20,6%
własność samorządowa10,3%
Pozostałe19654,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.