<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 grudnia 2019

31 grudnia 2019

We wtorek 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 278 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (13,3% ogółu) oraz wielkopolskie (8,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 31 grudnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29,5% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (8,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8229,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2810,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)248,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)238,3%
Budownictwo (PKD F)207,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)176,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)124,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)124,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)103,6%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)93,2%
Pozostałe4114,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 134 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (4,3% ogółu) oraz Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 31 grudnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (9,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 31 grudnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,6% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21376,6%
własność prywatna krajowa pozostała248,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych31,1%
własność samorządowa20,7%
własność zagraniczna20,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,4%
Pozostałe3211,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.