<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 grudnia 2019

31 grudnia 2019

We wtorek 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 240 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz dolnośląskie (8,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 31 grudnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29,2% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (9,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7029,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2811,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)239,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)177,1%
Budownictwo (PKD F)166,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)145,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)135,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)104,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)93,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)83,3%
Pozostałe3213,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 120 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (4,6% ogółu) oraz Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (2,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 31 grudnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (59,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (10,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 31 grudnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu) oraz własność samorządowa (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych15665,0%
własność prywatna krajowa pozostała166,7%
własność samorządowa10,4%
Pozostałe6727,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.