<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 września 2019

30 września 2019

W poniedziałek 30 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 469 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,3% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (14,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,4% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6614,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6313,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5912,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)449,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)255,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)255,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)255,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)255,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)245,1%
Edukacja (PKD P)224,7%
Pozostałe9119,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 157 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,7% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (38,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (61,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (13,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28961,6%
własność prywatna krajowa pozostała6413,6%
własność zagraniczna234,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność państwowych osób prawnych10,2%
Pozostałe7215,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.