<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 stycznia 2024

30 stycznia 2024

We wtorek 30 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 448 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,1% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz dolnośląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 stycznia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu), Budownictwo (13,4% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8519,0%
Budownictwo (PKD F)6013,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)4510,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)408,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)378,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)337,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)316,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)204,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)194,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)194,2%
Pozostałe5913,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 158 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (4,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,5% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 stycznia 2024 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (50,7% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (32,1% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (4,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 30 stycznia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (43,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (8,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych19643,8%
własność prywatna krajowa pozostała4710,5%
własność zagraniczna378,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe16135,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji