<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 stycznia 2020

30 stycznia 2020

W czwartek 30 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 481 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (38,3% ogółu), śląskie (8,1% ogółu) oraz dolnośląskie (7,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 30 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,4% ogółu), Informacja i komunikacja (13,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7916,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)6613,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5812,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5511,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)408,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)306,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)275,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)265,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)245,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)194,0%
Pozostałe5711,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 137 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (11,2% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,6% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 30 stycznia 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,7% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (28,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 30 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (33,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16033,3%
własność prywatna krajowa pozostała194,0%
własność zagraniczna91,9%
własność państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe28960,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.