<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 sierpnia 2019

30 sierpnia 2019

W piątek 30 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 373 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,2% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 30 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,1% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu) oraz Budownictwo (10,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7520,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4612,3%
Budownictwo (PKD F)4010,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)369,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)297,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)246,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)205,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)205,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)184,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)102,7%
Pozostałe5514,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 145 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,8% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,8% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 30 sierpnia 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,5% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (35,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 30 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (57,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (12,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21457,4%
własność prywatna krajowa pozostała4512,1%
własność zagraniczna195,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych82,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej41,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,3%
Pozostałe7219,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.