<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 października 2019

30 października 2019

W środę 30 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 623 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,1% ogółu), małopolskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 30 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu), Budownictwo (14,6% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10016,1%
Budownictwo (PKD F)9114,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6210,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)589,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)467,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)447,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)436,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)284,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)254,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)254,0%
Pozostałe10116,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 193 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,9% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,2% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 30 października 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,7% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (33,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (4,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 30 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (59,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (13,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych37159,6%
własność prywatna krajowa pozostała8513,6%
własność zagraniczna325,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność samorządowa20,3%
własność państwowych osób prawnych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
Pozostałe11218,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.