<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 marca 2024

30 marca 2024

W sobotę 30 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 21 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,6% ogółu), kujawsko-pomorskie (14,3% ogółu) oraz pomorskie (14,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 30 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (14,3% ogółu) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (9,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)419,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)314,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)29,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)29,5%
Edukacja (PKD P)29,5%
Budownictwo (PKD F)14,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)14,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)14,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14,8%
Pozostałe314,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 20 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność taksówek osobowych (4,8% ogółu), Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (4,8% ogółu) oraz Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (4,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 30 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,8% ogółu) oraz fundacje (4,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 30 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1885,7%
własność zagraniczna14,8%
Pozostałe29,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji