<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 lipca 2022

30 lipca 2022

W sobotę 30 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 40 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa podkarpackie (10,0% ogółu), łódzkie (10,0% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 30 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,0% ogółu), Budownictwo (17,5% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (15,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)820,0%
Budownictwo (PKD F)717,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)615,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)512,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)25,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)25,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)25,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)12,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12,5%
Pozostałe410,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 29 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (15,0% ogółu), Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (7,5% ogółu) oraz Praktyka lekarska ogólna (5,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 30 lipca 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,0% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 30 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (7,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3690,0%
własność zagraniczna37,5%
Pozostałe12,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji