<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 lipca 2020

30 lipca 2020

W czwartek 30 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 352 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,3% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 30 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5916,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5415,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4211,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)318,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)236,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)236,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)216,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)174,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)164,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)164,5%
Pozostałe5014,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 129 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,1% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,8% ogółu) oraz Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 30 lipca 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (44,3% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (38,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (7,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 30 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (46,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16446,6%
własność prywatna krajowa pozostała185,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,1%
własność zagraniczna30,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,3%
Pozostałe16246,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.