<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 lipca 2019

30 lipca 2019

We wtorek 30 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 472 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (34,5% ogółu), śląskie (9,1% ogółu) oraz dolnośląskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,3% ogółu) oraz Budownictwo (13,1% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7014,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6313,3%
Budownictwo (PKD F)6213,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)5010,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)357,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)316,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)265,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)255,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)224,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)183,8%
Pozostałe7014,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 151 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (7,0% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,8% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 lipca 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,1% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (29,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 30 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (33,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych15633,1%
własność prywatna krajowa pozostała255,3%
własność zagraniczna51,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe28159,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.