<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 kwietnia 2024

30 kwietnia 2024

We wtorek 30 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 430 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,7% ogółu), wielkopolskie (11,4% ogółu) oraz śląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu), Budownictwo (11,9% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (8,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7417,2%
Budownictwo (PKD F)5111,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)388,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)347,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)337,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)255,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)225,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)204,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)204,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)163,7%
Pozostałe9722,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 152 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,9% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,2% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2024 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (55,3% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (24,9% ogółu) oraz fundacje (4,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 30 kwietnia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (33,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14233,0%
własność prywatna krajowa pozostała388,8%
własność zagraniczna71,6%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe24156,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji