<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 kwietnia 2022

30 kwietnia 2022

W sobotę 30 kwietnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 76 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), małopolskie (17,1% ogółu) oraz lubelskie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 30 kwietnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (15,8% ogółu), Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (15,8% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1215,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1215,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1114,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)911,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)79,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)67,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)56,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)56,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)22,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)22,6%
Pozostałe56,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 54 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (9,2% ogółu), Działalność pozostałych agencji transportowych (3,9% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 30 kwietnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 30 kwietnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,1% ogółu), własność zagraniczna (9,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5471,1%
własność zagraniczna79,2%
własność prywatna krajowa pozostała22,6%
Pozostałe1317,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji