<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 kwietnia 2021

30 kwietnia 2021

W piątek 30 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 506 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (33,2% ogółu), podkarpackie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 30 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,2% ogółu) oraz Budownictwo (14,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8717,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8216,2%
Budownictwo (PKD F)7514,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)346,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)326,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)326,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)254,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)244,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)214,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)173,4%
Pozostałe7715,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 145 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,1% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,2% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 30 kwietnia 2021 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (57,3% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (28,5% ogółu) oraz fundacje (3,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 30 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (35,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych17935,4%
własność prywatna krajowa pozostała163,2%
własność zagraniczna40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,2%
Pozostałe30259,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.